onsdag 11 oktober 2017

Digitalt berättande

Digitalt berättande i klass 3, skola i Stockholsmområdet from Sensavis on Vimeo. • Vilka möjligheter ger ni eleverna att berätta? Vilken erfarenhet har ni av digitalt berättande? 
 • Vilka förmågor skulle kunna utvecklas med hjälp av digitala berättelser?
 • Vilka olika typer av berättelser kan ni ge exempel på och hur skulle de kunna användas i er undervisning? Vilka vinster
  skulle de kunna ge?
 • Hur skulle ni kunna kombinera arbetet med de språkliga förmågorna och digitala berättelser?
 • Vilka fördelar ser ni i att låta eleverna samarbeta kring digitala berättelser?
 • Har ni sett några konkreta exempel på ökad motivation hos eleverna när de arbetat digitalt, och i så fall vilka?  
 • Vilka mottagare har era elever för sitt arbete? Når de en autentisk publik?

Checklista inför aktiviteten

 • Finns det tillgång till den teknik du behöver för att genomföra aktiviteten?
 • Finns det tillgängliga instruktioner för eleverna till den teknik du har valt? Fungerar in-struktionen för alla elever?
 • Hur ska eleverna arbeta, enskilt, i par eller i grupp?
 • Behöver man anpassa rummet och möbleringen? 
 • Avsätt tid för att prova det digitala verktyget och ta stöd av gruppen.
 • Tänk på vad du publicerar. Du som lärare alltid är ansvarig för det som publiceras på ytan. I det ansvaret ingår bland annat att se till att inte lägga ut sådant material som kan skada andra m

Aktiviteter:
Buddypoke-tema vänskap
Bookcreator
Storyjumper 
Färdiga bilder-spela in tal-imovie-alla ämnen              

onsdag 27 september 2017

Utbildning

Sammanfattningsvis är detta förändringarna i läroplanen:


Vår utbildning handlar om detta:

 • Nätet i undervisningen
 • Digitaltberättande-appar,program
 • Film i lärande syfte
 • Digitalfrågesport-kamratfeedback
 • Digitalklassrumskommunikation
 • Med digitala verktyg som stöd i lärandet
 • Programmering

onsdag 13 september 2017

Nätet i undervisningen


Diskussionsfrågor

 • Hur kan en gemensam digital yta fungera som pedagogiskt verktyg för er i undervisningen?
 • Vilka pedagogiska möjligheter finns? 
 • Vilka pedagogiska utmaningar finns?  
 • Vad kan det finnas för risker med att ha publicera på nätet tillsammans med sina elever i  t ex en öppen klassblogg? Vad bör man som lärare tänka på för att minimera dessa risker?
 • Hur kan text och bild/film samspela?
 • Vad händer i ditt eget lärande som pedagog när du behöver formulera dina tankar och dela dem med andra?

• Finns det ett kollegialt lärande kring digitala verktyg i er verksamhet? Hur ser detta ut?
• Hur ser ni på möjligheten att dela material och erfarenheter publikt? Vilka möjligheter och vilken problematik finns?
• Hur använder ni internet och sociala medier för att inspireras av andra? Dela gärna med er av länkar och material!
• Vad kan det finnas för risker med att publicera exempelvis bilder och videos från sitt klassrum på sociala medier? Vad bör man som lärare tänka på för att minimera dessa risker?

De flesta digitala ytor har en Om-sida där där besökaren kan få information om webbplatsen. Börja skriv på en Om-sida för er digitala presentationsyta. Titta gärna på Om-sidorna i exempellänkarna ovan.Texten bör innehålla: 
Arbete med den gemensamma webbplatsen
 • en kort presentation av avsändare, det vill säga vilka ni är. Ni behöver inte presentera er med namn, men det kan vara intressant för andra att veta vilken skola ni arbetar på och i vilken kommun/stad. Presentationen kan vara “Vi är en grupp lärare i NNstad som skapat den här bloggen som en del av Skolverkets kompetensutveckling i Digitalisering”.

 • ert syfte med webbplatsen


måndag 22 maj 2017


Instruktionsfilmer och struktur på lektionernaPublicering på nätet