onsdag 13 september 2017

Nätet i undervisningen


Diskussionsfrågor

  • Hur kan en gemensam digital yta fungera som pedagogiskt verktyg för er i undervisningen?
  • Vilka pedagogiska möjligheter finns? 
  • Vilka pedagogiska utmaningar finns?  
  • Vad kan det finnas för risker med att ha publicera på nätet tillsammans med sina elever i  t ex en öppen klassblogg? Vad bör man som lärare tänka på för att minimera dessa risker?
  • Hur kan text och bild/film samspela?
  • Vad händer i ditt eget lärande som pedagog när du behöver formulera dina tankar och dela dem med andra?

• Finns det ett kollegialt lärande kring digitala verktyg i er verksamhet? Hur ser detta ut?
• Hur ser ni på möjligheten att dela material och erfarenheter publikt? Vilka möjligheter och vilken problematik finns?
• Hur använder ni internet och sociala medier för att inspireras av andra? Dela gärna med er av länkar och material!
• Vad kan det finnas för risker med att publicera exempelvis bilder och videos från sitt klassrum på sociala medier? Vad bör man som lärare tänka på för att minimera dessa risker?

De flesta digitala ytor har en Om-sida där där besökaren kan få information om webbplatsen. Börja skriv på en Om-sida för er digitala presentationsyta. Titta gärna på Om-sidorna i exempellänkarna ovan.Texten bör innehålla: 
Arbete med den gemensamma webbplatsen
  • en kort presentation av avsändare, det vill säga vilka ni är. Ni behöver inte presentera er med namn, men det kan vara intressant för andra att veta vilken skola ni arbetar på och i vilken kommun/stad. Presentationen kan vara “Vi är en grupp lärare i NNstad som skapat den här bloggen som en del av Skolverkets kompetensutveckling i Digitalisering”.

  • ert syfte med webbplatsen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar