onsdag 11 oktober 2017

Digitalt berättande

Digitalt berättande i klass 3, skola i Stockholsmområdet from Sensavis on Vimeo.


 • Vilka möjligheter ger ni eleverna att berätta? Vilken erfarenhet har ni av digitalt berättande? 
 • Vilka förmågor skulle kunna utvecklas med hjälp av digitala berättelser?
 • Vilka olika typer av berättelser kan ni ge exempel på och hur skulle de kunna användas i er undervisning? Vilka vinster
  skulle de kunna ge?
 • Hur skulle ni kunna kombinera arbetet med de språkliga förmågorna och digitala berättelser?
 • Vilka fördelar ser ni i att låta eleverna samarbeta kring digitala berättelser?
 • Har ni sett några konkreta exempel på ökad motivation hos eleverna när de arbetat digitalt, och i så fall vilka?  
 • Vilka mottagare har era elever för sitt arbete? Når de en autentisk publik?

Checklista inför aktiviteten

 • Finns det tillgång till den teknik du behöver för att genomföra aktiviteten?
 • Finns det tillgängliga instruktioner för eleverna till den teknik du har valt? Fungerar in-struktionen för alla elever?
 • Hur ska eleverna arbeta, enskilt, i par eller i grupp?
 • Behöver man anpassa rummet och möbleringen? 
 • Avsätt tid för att prova det digitala verktyget och ta stöd av gruppen.
 • Tänk på vad du publicerar. Du som lärare alltid är ansvarig för det som publiceras på ytan. I det ansvaret ingår bland annat att se till att inte lägga ut sådant material som kan skada andra m

Aktiviteter:
Buddypoke-tema vänskap
Bookcreator
Storyjumper 
Färdiga bilder-spela in tal-imovie-alla ämnen  
Plotagon           

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar